Home 2020-11-14T11:53:57+00:00

Welkom op onze school!

De Emile Weslyschool is een mooie buurtschool waarbij aandacht voor elkaar centraal staat. Doordat onze klassen klein zijn, kunnen wij de kinderen onderwijs op maat bieden. Daarnaast hebben onze leerkrachten veel ervaring in het omgaan met leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften hebben. Hierbij kunt u denken aan kinderen met een leerprobleem, langdurige ziekte, fysieke handicap of gedragsstoornis. Het gehele team is op de hoogte van de onderwijsbehoeften van alle kinderen op onze school.

Wij bieden onderwijs op maat waarbij de leerlingen zo lang mogelijk met de reguliere groep mee doen. Dit betekent dat een leerling met beperkte capaciteiten zo veel als mogelijk met de eigen klas mee doet. De lesstof kan aangepast worden voor de leerlingen.

Dit geldt niet alleen voor de leerlingen met een cognitieve beperking, maar juist ook voor de leerlingen die cognitief zeer sterk zijn. Ook groepsdoorbrekend werken behoort tot de mogelijkheden op onze school. Daarbij wordt het leerlingportfolio als leidraad gehanteerd dat regelmatig met de desbetreffende ouder(s)/ verzorger(s) besproken wordt.

Contact

Informatie

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een informatiekalender. Hierin proberen we zo uitvoerig mogelijk te zijn. Als U onze kalender een strategisch plekje geeft, blijft u van alle belangrijke activiteiten van uw kind op de hoogte.

Informatiekalender

Naast deze kalender is er een algemene schoolgids. Deze gids kunt u hieronder  downloaden. Hierin staat uitgebreid beschreven waar wij als Emile Weslyschool voor staan en hoe wij het onderwijs vormgeven. De algemene schoolgids wordt eens per drie jaar herzien. Eventuele veranderingen worden tussentijds medegedeeld in een nieuwsbrief en jaarlijks aangepast in deze informatiekalender.

Schoolgids
Ondersteuningsprofiel
Identiteitsdocument
Privacyreglement

Nieuws

Hieronder vindt u regelmatig nieuws van onze school. De laatste berichten zullen steeds bovenaan geplaatst worden:

Nieuws

Team

Directeur
Iwan Kreuwers

Intern begeleider
Linda Janssen

Groepsleerkracht groep 1-2
Vivianne Rijnders
Caroline Jansen

Groepsleerkracht groep 3-4-5
Angèle Ploumen
Marlies Posthouwer

Groepsleerkracht groep 6-7-8
Barbara Verkooijen
Jonathan Hoekstra

Vakleerkracht muziek
Corrie Deckers

Vakleerkracht godsdienst, vertrouwenspersoon
Ingeborg Dijkstra

Beleidsmedewerker
Marije Koelewijn

Vertrouwenspersoon
Dianne de Korte- de Boer

Schoolmaatschappelijk werk
Rianne van den Bos

Groepen

Als u hieronder op de groep van uw kind(eren) klikt, kunt u de laatste nieuwtjes uit de groep lezen:

Groep 1/2
Groep 3/4/5
Groep 6/7/8

Vakanties

Herfstvakantie:
18-10-2020 t/m 24-10-2020

Kerstvakantie:
20-12-2020 t/m 02-01-2021

Carnavalsvakantie:
14-02-2021 t/m 20-02-2021

Tweede Paasdag:
05-04-2021

Koningsdag:
27-04-2021

Meivakantie:
02-05-2021 t/m 15-05-2021

Tweede Pinksterdag:
24-05-2021

Zomervakantie:
24-07-2021 t/m 04-09-2021

Missie

Op de Emile Weslyschool is ieder kind welkom en moet iedereen zich welkom voelen. Respect hebben voor elkaar, een goede omgang met anderen, normen en waarden zijn allemaal thema’s die dagelijks terugkomen binnen onze school. Transparantie en openheid liggen aan de basis van een goed contact met ouders, collega’s en kinderen. Wij geloven dat een goede communicatie het eerste is wat mensen nodig hebben om goed te zijn en goed te doen. De Protestants Christelijke identiteit van de school ondersteunt dit.

De Emile Weslyschool valt onder het bevoegd gezag van de Vereniging Suringar te Maastricht. Onder deze Vereniging valt ook de Suringarschool in Oost-Maastricht. De missie van de Vereniging Suringar is het duurzaam in stand houden van kwalitatief hoogstaand protestants-christelijk basisonderwijs in Maastricht en omstreken. Hoofdtaak van de Vereniging Suringar is het waarborgen van de kwaliteit, de identiteit en de continuïteit van het onderwijs.